søndag 12. februar 2017

Naturvernforbundet i Nittedal
Naturvernforbundet i Nittedal
Årsmøte og åpent møte 2017

Velkommen til årsmøte 2017 i Naturvernforbundet i Nittedal
Tirsdag 21. februar 2017 kl. 18.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal

Program:
* Årsmøtesaker i henhold til vedtektene, inkl. årsmøteberetning, regnskap, valg og innkomne forslag
* Enkel servering

Sakspapirer finnes her:
Velkommen til åpent møte i Naturvernforbundet i Nittedal
Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal


Foredrag ved Laila Jensen, 
 leder for Nittedal-eiendom KF :
"Energi og klimavennlige bygg. Hva skjer?"
(Foredraget kan lastes ned)

 Vel møttFor 2016 består styret av følgende personerLeder - Hugo Parr <famparr@online.no>
Kasserer og sekretær - Hiltrud Hemmersbach <naturvernnittedal@gmail.com>
,
Styremedlem - Knut Harstveit <knut.harstveit@gmail.com>,
Styremedlem - Vidar Myhre <vidar.dagfinn@outlook.com>,
Varamedlem - Ingar Brotnov <ingar.brotnov@if.no>,
Varamedlem - Jeroen Kooij <jevader@online.no>,
Varamedlem - Ole-Erik Yrvin <oeyrvin@gmail.com>


Høstmøte 2016

Onsdag 21. september kl. 19 på Utheim
Tema: Jordvern/jordsmonn i Nittedal
Foredrag ved Olav Prestvik

Som foredragsholder har Olav Prestvik takket ja. Han ønsker å snakke om Naturgrunnlaget i Nittedal og vil da gå inn på alt fra geologi, klima, vann, vegetasjon og til landbruk. Han kommer også til å sette dette i historisk perspektiv og blant annet fortelle hvordan marine grenser har påvirket vegetasjon og jordsmonn. Til slutt vil han pense over på jordvern her i bygda og viktigheten av dette.
Vi håper å se mange av dere på onsdag. Vel møtt!

Informasjonsdag ved Markainngang

Søndag 19. juni hadde vi en verveaksjon på to inngangssteder til Marka.  På bildet ser vi Hugo Parr og Vidar Myhre, som sto ved Sørlitangen. I tillegg haddde Knut Harstveit en stand på Gamle Bergensvei, Skytta. Det var mange interesserte begge steder. Viser 16 06 19 Verve NNV 06.JPGÅrsmøte 2016

Velkommen til årsmøte 2016 i Naturvernforbundet i Nittedal
Tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal

Program:
* Årsmøtesaker i henhold til vedtektene, inkl. årsmøteberetning, regnskap, valg og innkomne forslag
* enkel servering

Sakspapirer: Årsmelding, budsjett og årsregnskap samt valgliste finnes her:


Velkommen til åpent møte 2016 i Naturvernforbundet i Nittedal
Tirsdag 9. februar 2016 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal

Vi får besøk av forsker Borgar Aamaas, CICERO, 
 som skal snakke om
 „Klima og ekstremvær på Østlandet.
Hva har vi i vente?“
 Vel møtt

Borgar Aamaas tar en doktorgrad i meteorologi tilknyttet Universitetet i Oslo. Han har også studert på Svalbard. Til vanlig jobber han som forsker på CICERO Senter for klimaforskning. Han forsker på klimaeffekter fra ulike kilder og sektorer, slik som nordmenns reisevaner. I 2013 var han bidragsyter til den første delrapporten fra FNs klimapanel. I foredraget vil han snakke om hva som skjer med klimasystemet. Hvilke klimaendringer vil komme? Var ekstremværene Østlandet opplevde i 2015 eksempler på fremtidens klima?

Etter møtet:
Borgar Aamaas (bildet under) holdt et fint foredrag for et godt besøkt medlemsmøte. Fokus var flomfaren på Østlandet. 
Viser 16 06 19 Verve NNV 06.JPG

Borgar Aamaas på Utheim. Foto Hugo Parr Informasjonsdag ved Markainngang