søndag 8. april 2018
Velkommen til åpent møte

„Skogbruk på naturens premisser“

Tid:  onsdag, 11. april, kl 19.00
Sted: møterommet på Rotnes kirke, Moveien 17-21, 1482 Nittedal
Foredragsholder: Jon Bojer Godal

Temaet bør absolutt være dagsaktuelt for de som tenker viktigheten av et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Ja det er viktig for oss alle uansett om vi er interessert i denne klodens ve og vel eller ei. 


Vi, Naturvernforbundet, Nittedal menighet og Besteforeldrenes klimaaksjon har vært så heldige å få en virkelig kunnskapsrik foredragsholder, Jon Bojer Godal hit til bygda. Han har utdanning fra Landbrukshøyskole, har vært rektor på Fosen Folkehøyskole, forfatter av mange bøker innen tradisjonshåndverk og skogbruk og brukt som foredragsholder over det ganske land. Med foredraget vil han fortelle oss om hvor viktig det er å forstå og lese skogen slik at hvert tre utnyttes maksimalt, ja 100 %. Gjør vi dette riktig vil naturen med det biologiske mangfoldet og vi mennesker være vinnere. Hvorfor vi mennesker? Jo, fordi vi får kvalitet og lang levetid på materialene ut i den andre enden, samt god økonomi. Dette uten å ødelegge mangfoldet i skogen med et rikt plante og dyreliv. Om ikke det er nok vil denne form for skogbruk vare klimavennlig og føre til at skogen binder langt mer CO enn dagens måte å drive på. Vi får bare en vinn-vinn-situasjon. Dessverre er det få som i dag kjenner til eller har denne kunnskapen. Vårt jag etter stadig større profitt og påvirkning av selgere og økonomer, gjør at vi mister det enkle av synet, det som gir oss en like bra og kanskje bedre økonomi uten at vi driver rovdrift på skogen og naturen. 
Dette burde være av interesse for både gårdbrukere og politikere som er med og tar avgjørelser og selvsagt for oss som ferdes i naturen fordi vi oppsøker skjønnheten og roen.