søndag 3. september 2017

Informasjonsdag ved Markainngang 2017

Søndag 19. juni hadde vi en verveaksjon på to inngangssteder til Marka.  På bildet ser vi Linda og Hugo Parr, som sto ved Sørlitangen. I tillegg hadde Hiltrud Hemmersbach en stand ved Skytta barnehage. Det var mange interesserte begge steder og det ble registrert nye medlemmer.